Contabilitatea pentru firmele din Germania

Contabilitatea pentru firmele din Germania
Din punct de vedere fiscal, aceasta este inima unei companii. Documentează și analizează toate tranzacțiile comerciale din cadrul societății. Este adesea denumită în mod colocvial contabilitate. Vă vom arăta despre ce este vorba în contabilitate, ce este important în scopuri fiscale și cum puteți fi în siguranță în scopuri fiscale – contabilitate pentru începători de la antreprenor.de Diferența dintre contabilitate și de evidența contabilă În mod colocvial, termenii contabilitate și evidență contabilă sunt utilizați ca sinonime. Cu toate acestea, există totuși diferențe. Contabilitatea este înregistrarea ordonată a tranzacțiilor comerciale pe baza documentelor existente.Evidența contabilă este departamentul din cadrul companiei care documentează și evaluează aceste tranzacții comerciale înregistrate cronologic și fără lacune în cadrul contabilității. Subdomenii de contabilitate Contabilitatea unei societăți comerciale constă, de obicei, în diferite domenii. În cazul în care o societate utilizează un software, aceste subunități sunt de obicei interconectate. Acest lucru facilitează analiza tuturor datelor de către companii. În special, trebuie evidențiate următoarele subdomenii ale contabilității: 1. Contabilitate financiară În contabilitatea financiară, se înregistrează toate tranzacțiile comerciale necesare pentru determinarea profitului și pentru întocmirea bilanțului. 2. Contabilitatea creanțelor Creanțele de la clienți sunt înregistrate în contabilitatea creanțelor. Acest subdomeniu este, de asemenea, legat în mod regulat de subdomeniul gestionării creanțelor. 3. Contabilitatea bilanțieră Toate datele relevante pentru afaceri în Germania sunt înregistrate în mod sistematic în contabilitatea bilanțieră și sunt prezente cifre-cheie interne. Acesta include, de asemenea, atât bilanțul, cât și contul de profit și pierdere. 4. Conturi de plată În acest subdomeniu al contabilității din Germania, sunt înregistrate și monitorizate datoriile față de alte societăți (de exemplu, față de furnizori). 5. Contabilitatea activelor fixe În contabilitatea activelor fixe, se înregistrează și se gestionează activele fixe ale companiei. 6. Contabilitatea salariilor În contabilitatea de salarizare, se procesează statele de plată ale personalului angajat. 7. Contabilitatea costurilor și a performanței În contabilitatea de afaceri, ea reprezintă echivalentul contabilității financiare. Contul de profit și pierdere din exploatare, după cum sugerează și numele, compară costurile și serviciile.   Contabilitate simplă și dublă În contabilitate, se face o distincție între contabilitatea simplă și contabilitatea în partidă dublă. Contabilitatea simplă este o listă în…
Pentru a accesa acest post, trebuie să achiziționați Acces Exclusiv Silver, Acces Elite Gold or Membership Free.

🤞 Nu rata aceste sfaturi!

Nu facem spam! Citește mai multe în politica noastră de confidențialitate

Related Articles

Formarea unui parteneriat de drept civil (GbR) în Germania

Ce este un GbR?GbR în Germania este forma de bază a parteneriatului și se caracterizează prin constituirea sa simplă și ieftină, precum și prin versatilitatea sa. Reglementările legale relevante pentru GbR se găsesc în Codul civil german (BGB), §§ 705 și următoarele. În § 705 BGB, GbR este definit după cum urmează:“Prin acordul de parteneriat, partenerii se angajează reciproc să promoveze realizarea unui scop comun în modul stabilit prin acord, în special să aducă contribuțiile convenite”.Formularea sugerează că, în cazul unei GbR, accentul se pune, de obicei, pe cooperarea dintre partenerii individuali ai întreprinderii. Scopul comun poate consta în orice activitate permisă, astfel încât activitățile comerciale nu sunt obligatorii. Astfel, forma de GbR este disponibilă atât pentru comercianți, cât și pentru membrii profesiilor liberale.Forma juridică a unei GbR este potrivită atât pentru cooperarea pe termen lung, cât și pentru fuziuni pe termen scurt. Formarea unei GbR necesită cel puțin doi parteneri. Un partener poate fi orice persoană fizică, dar și o persoană juridică (de exemplu, o societate comercială). Nu există un capital social minim prevăzut de lege pentru o GbR. Distincție față de societatea în nume colectiv (OHG)În cazul în care o GbR este constituită în scopul desfășurării în comun a unei activități comerciale, aceasta nu trebuie să depășească sfera unei activități comerciale de mică amploare. Acest lucru se datorează faptului că o întreprindere comercială nu poate fi exploatată sub forma unei GbR.Se consideră că există un comerț dacă tipul sau domeniul de activitate al acestuia necesită o activitate comercială. Trebuie să se stabilească dacă este necesară înființarea unei întreprinderi comerciale pe baza mai multor criterii, în funcție de caz. Un criteriu important este, de exemplu, cifra de afaceri. În cazul în care aceasta este mai mică de 250 000 de euro, în general, se consideră că societatea este o întreprindere mică.În cazul în care scopul societății este exploatarea unei întreprinderi comerciale, se poate lua în considerare o societate în nume colectiv (OHG) în locul unei societăți civile (GbR), care este echivalentul unei societăți civile în dreptul comercial. În cazul în care o întreprindere inițial mică își extinde domeniul de…

Pentru a accesa acest post, trebuie să achiziționați Acces Exclusiv Silver, Acces Elite Gold or Membership Free.

Statele de plată în Germania

Pregătiți corect fluturașii de salariu Este important să înțelegeți fișa de plată. Ca o explicație, adeverința de salariu este, de asemenea, esențială pentru calcularea impozitului pe venit. Formularul indică valoarea salariului brut și net, ținând cont de toate deducerile lunare, cum ar fi contribuțiile la asigurările sociale: Impozitul pe salarii Suprataxa de solidaritate Taxa de biserică, dacă este cazul Contribuții la asigurările sociale (pensii, șomaj, asigurări de sănătate și de îngrijire pe termen lung) Din acest motiv, fișa de salariu servește în multe privințe drept o dovadă importantă a lichidităților pentru terți, pe care atât angajatul, cât și angajatorul o pot prezenta la cerere. Salariile sunt întotdeauna întocmite în conformitate cu această schemă: Creați o fișă de plată: Trebuie să țineți cont de următoarele aspectePractic, nu există reglementări obligatorii cu privire la modul în care ar trebui să arate conținutul sau structura formală a unui buletin de plată. Cu toate acestea, dacă doriți să creați fișe de salariu conforme din punct de vedere legal, pe fiecare fișă de salariu ar trebui să fie incluse câteva informații obligatorii importante. În acest fel, vă asigurați că angajații dumneavoastră și terții pot înțelege întotdeauna în detaliu modul în care este alcătuită remunerația lunară a angajaților din compania dumneavoastră. Aceste sarcini și îndatoriri sunt implicate în întocmirea statelor de plată Verificarea asigurării obligatorii a angajaților Înregistrarea și radierea angajaților în timp util la casa de asigurări de sănătate legală în cauză Solicitarea numerelor de asigurare pentru angajați la fondul de asigurări de sănătate Calculați contribuțiile la asigurările sociale (pensie, sănătate, îngrijire medicală și asigurare de șomaj) și transferați-le la timp. Să raporteze întreruperile de activitate la fondul de asigurări de sănătate și la fondul de asigurări de pensii. întocmește rapoarte anuale cu perioadele de angajare și veniturile angajaților supuse contribuțiilor Înscrierea angajaților la asigurarea obligatorie de accidente (Berufsgenossenschaft) Continuarea plății salariilor angajaților în caz de boală sau de concediu de maternitate Determinarea salariului brut total Calculați impozitele din valoarea brută a impozitului Calculați contribuțiile de asigurări sociale din suma brută de asigurări sociale. Calculați salariul net sau salariul net Determinarea sumei plătite Care este…

Pentru a accesa acest post, trebuie să achiziționați Acces Exclusiv Silver, Acces Elite Gold or Membership Free.

GmbH (SRL) & UG (miniSRL) în Germania

Forma juridică pentru firme în Germania – Societatea cu răspundere limitată (denumită în continuare: GmbH) și societatea antreprenorială (denumită în continuare: UG (haftungsbeschränkt))Societatea cu răspundere limitată (denumită în continuare: GmbH) și societatea antreprenorială (denumită în continuare: UG (haftungsbeschränkt)) sunt societăți cu personalitate juridică proprie (= persoane juridice) în care răspunderea este limitată la activele societății. Ce sunt GmbH și UG (societate cu răspundere limitată)?GmbH-urile și UG-urile (haftungsbeschränkt) – reprezentate de conducere – acționează în mod independent în cadrul tranzacțiilor comerciale, pot acționa în justiție și pot fi acționate în justiție, pot achiziționa proprietăți și pot deține active. Aceștia sunt supuși în mod independent la plata impozitului. Drepturile și obligațiile GmbH și UG (cu răspundere limitată) sunt separate de cele ale asociaților și ale administratorilor.Ce este un UG (cu răspundere limitată)?Iată care este diferența dintre GmbH și UG (haftungsbeschränkt): atât GmbH, cu un capital social de 25 000 de euro, cât și UG (haftungsbeschränkt) sunt societăți cu răspundere limitată. Reglementările referitoare la GmbH, și anume Legea privind GmbH, se aplică ambelor forme.Capitalul social minim al GmbH este de 25.000 de euro. UG (haftungsbeschränkt) este un model de intrare în GmbH pentru companiile, în special cele nou înființate, cu resurse de capital reduse. Capitalul social al UG (haftungsbeschränkt) este de cel puțin un euro!UG (haftungsbeschränkt) oferă o alternativă la formele juridice străine cu un capital social redus, în care fondatorul întreprinderii trebuie să se supună unor reglementări juridice străine necunoscute (de exemplu, Limited în limba engleză).În afară de diferența de capital social, UG (haftungsbeschränkt) este în mare măsură similară cu GmbH. Cu toate acestea, UG (haftungsbeschränkt) poate ajunge până la GmbH. UG (haftungsbeschränkt) este obligată să aloce în fiecare an un sfert din excedentul anual (mai puțin pierderile reportate) pentru rezerve. Atunci când aceste rezerve au ajuns la un capital social de 25 000 de euro, aceasta poate deveni o S.R.L. printr-o majorare de capital, fără a-și schimba forma juridică (a se vedea secțiunea 11).Limitarea răspunderiiÎn momentul în care GmbH sau UG (cu răspundere limitată) este înscrisă în registrul comerțului, apare limitarea răspunderii. Limitarea răspunderii înseamnă că activele societății sunt răspunzătoare pentru…

Pentru a accesa acest post, trebuie să achiziționați Acces Exclusiv Silver, Acces Elite Gold or Membership Free.

Contabilitatea bilanțieră în Germania

Bilanțul este, prin definiție, o componentă a situației financiare anuale a unui întreprinzător în scopuri fiscale. Acesta compară activele și pasivele la data bilanțului. Împreună cu contul de profit și pierdere, acesta formează situația financiară anuală a unei societăți. Există un bilanț comercial și un bilanț fiscal, ceea ce poate duce la profituri diferite din cauza reglementărilor diferite. Profitul din bilanțul fiscal este întotdeauna decisiv pentru biroul fiscal. Legătura dintre bilanț și contul de profit și pierdere Termenul de contabilitate în partidă dublă este adesea folosit în legătură cu bilanțurile. Contul de profit și pierdere (P&L) face parte din bilanț și este o componentă a acestei contabilități în partidă dublă. P&L compară cheltuielile și veniturile unei companii. Soldul – un profit sau o pierdere – intră în contul de capitaluri proprii de pe partea de pasiv. Obligația contabilă: Cine trebuie să întocmească un bilanț? Obligația unui întreprinzător de a întocmi un bilanț depinde de forma juridică în care își desfășoară activitatea, de cifra de afaceri și de profit, precum și de activitatea desfășurată. Următoarele principii se aplică în cazul obligației de a întocmi un bilanț în scopuri fiscale: Antreprenorii care desfășoară activități independente nu sunt niciodată obligați să întocmească un bilanț. Aceștia își pot determina profitul în conformitate cu contul de excedent de venituri în temeiul articolului 4 alineatul (3) din EStG, indiferent de valoarea cifrei de afaceri și a profitului. Toți întreprinzătorii individuali care desfășoară activități comerciale trebuie să întocmească un bilanț în scopuri fiscale dacă cifra de afaceri depășește 600 000 de euro sau dacă realizează un profit de peste 60 000 de euro. Societățile comerciale (de exemplu, GmbH sau AG) sunt întotdeauna obligate să întocmească un bilanț. Orice persoană care își calculează profitul în calitate de comerciant în cadrul contului de venituri și cheltuieli și care depășește limita cifrei de afaceri sau a profitului de 600.000 de euro, respectiv 60.000 de euro, este obligată de către administrația fiscală să întocmească un bilanț. La data de 1 ianuarie care urmează cererii, fiscul așteaptă un bilanț de deschidere. Cine trebuie să publice un bilanț? În conformitate cu legislația comercială,…

Pentru a accesa acest post, trebuie să achiziționați Acces Exclusiv Silver, Acces Elite Gold or Membership Free.