Comerciant înregistrat (e. K.) în Germania

Latin American business man portrait
În cazul societăților care au atins o dimensiune comercială în Germania, trebuie să se depună o cerere de înregistrare în registrul comerțului, pe lângă înregistrarea întreprinderii. Dimensiunea comercială a unei întreprinderi este determinată de tipul și domeniul de activitate al acesteia. Cu titlu orientativ, se poate menționa o cifră de afaceri anuală de 250.000 de euro. În cazul în care nu se atinge o astfel de dimensiune, o societate poate fi înscrisă în registrul comerțului în mod voluntar. După înregistrare, societatea este considerată comerciant în sensul Codului comercial german (HGB). Dreptul comercial conform HGB, “legea specială a comercianților”, se aplică apoi afacerii. Printre altele, este reglementat faptul că numai comerciantul are dreptul de a utiliza un nume de societate sub care se desfășoară activitatea comercială, poate da în judecată și poate fi dat în judecată. Numele propriu de familie nu trebuie să fie inclus în denumirea societății. Cu consimțământul comerciantului, această societate poate fi continuată de moștenitorii sau de cumpărătorii afacerii. Dreptul de a acorda împuterniciri este rezervat omului de afaceri/femeia. Pe lângă legislația fiscală, trebuie respectate și reglementările contabile și de bilanț din dreptul comercial. Cu toate acestea, nu este necesar să se întocmească întotdeauna un bilanț. Comercianții înregistrați sunt obligați să facă acest lucru doar dacă la sfârșitul a doi ani de activitate consecutivi cifra de afaceri depășește 600.000 de euro, iar excedentul anual depășește 60.000 de euro. Dacă nu este cazul, este suficientă o declarație de venit mai puțin complexă. Comerciantul trebuie să acorde atenție penalităților contractuale, garanțiilor, recunoașterilor de datorie, promisiunilor de datorie și acordurilor privind locul de jurisdicție. Cerințele formale care există în favoarea celor care nu sunt comercianți nu se aplică. Pe de altă parte, acest lucru, la rândul său, facilitează activitatea de zi cu zi. Comerciantul înregistrat este responsabil cu bunurile sale private. În plus, este posibilă numirea în funcția de judecător comercial (judecător onorific la o secție pentru cauze comerciale a tribunalului districtual) după împlinirea vârstei de 30 de ani.
Pentru a accesa acest post, trebuie să achiziționați Acces Exclusiv Silver, Acces Elite Gold or Membership Free.

🤞 Nu rata aceste sfaturi!

Nu facem spam! Citește mai multe în politica noastră de confidențialitate

Related Articles

Formarea unui parteneriat de drept civil (GbR) în Germania

Ce este un GbR?GbR în Germania este forma de bază a parteneriatului și se caracterizează prin constituirea sa simplă și ieftină, precum și prin versatilitatea sa. Reglementările legale relevante pentru GbR se găsesc în Codul civil german (BGB), §§ 705 și următoarele. În § 705 BGB, GbR este definit după cum urmează:“Prin acordul de parteneriat, partenerii se angajează reciproc să promoveze realizarea unui scop comun în modul stabilit prin acord, în special să aducă contribuțiile convenite”.Formularea sugerează că, în cazul unei GbR, accentul se pune, de obicei, pe cooperarea dintre partenerii individuali ai întreprinderii. Scopul comun poate consta în orice activitate permisă, astfel încât activitățile comerciale nu sunt obligatorii. Astfel, forma de GbR este disponibilă atât pentru comercianți, cât și pentru membrii profesiilor liberale.Forma juridică a unei GbR este potrivită atât pentru cooperarea pe termen lung, cât și pentru fuziuni pe termen scurt. Formarea unei GbR necesită cel puțin doi parteneri. Un partener poate fi orice persoană fizică, dar și o persoană juridică (de exemplu, o societate comercială). Nu există un capital social minim prevăzut de lege pentru o GbR. Distincție față de societatea în nume colectiv (OHG)În cazul în care o GbR este constituită în scopul desfășurării în comun a unei activități comerciale, aceasta nu trebuie să depășească sfera unei activități comerciale de mică amploare. Acest lucru se datorează faptului că o întreprindere comercială nu poate fi exploatată sub forma unei GbR.Se consideră că există un comerț dacă tipul sau domeniul de activitate al acestuia necesită o activitate comercială. Trebuie să se stabilească dacă este necesară înființarea unei întreprinderi comerciale pe baza mai multor criterii, în funcție de caz. Un criteriu important este, de exemplu, cifra de afaceri. În cazul în care aceasta este mai mică de 250 000 de euro, în general, se consideră că societatea este o întreprindere mică.În cazul în care scopul societății este exploatarea unei întreprinderi comerciale, se poate lua în considerare o societate în nume colectiv (OHG) în locul unei societăți civile (GbR), care este echivalentul unei societăți civile în dreptul comercial. În cazul în care o întreprindere inițial mică își extinde domeniul de…

Pentru a accesa acest post, trebuie să achiziționați Acces Exclusiv Silver, Acces Elite Gold or Membership Free.

GmbH (SRL) & UG (miniSRL) în Germania

Forma juridică pentru firme în Germania – Societatea cu răspundere limitată (denumită în continuare: GmbH) și societatea antreprenorială (denumită în continuare: UG (haftungsbeschränkt))Societatea cu răspundere limitată (denumită în continuare: GmbH) și societatea antreprenorială (denumită în continuare: UG (haftungsbeschränkt)) sunt societăți cu personalitate juridică proprie (= persoane juridice) în care răspunderea este limitată la activele societății. Ce sunt GmbH și UG (societate cu răspundere limitată)?GmbH-urile și UG-urile (haftungsbeschränkt) – reprezentate de conducere – acționează în mod independent în cadrul tranzacțiilor comerciale, pot acționa în justiție și pot fi acționate în justiție, pot achiziționa proprietăți și pot deține active. Aceștia sunt supuși în mod independent la plata impozitului. Drepturile și obligațiile GmbH și UG (cu răspundere limitată) sunt separate de cele ale asociaților și ale administratorilor.Ce este un UG (cu răspundere limitată)?Iată care este diferența dintre GmbH și UG (haftungsbeschränkt): atât GmbH, cu un capital social de 25 000 de euro, cât și UG (haftungsbeschränkt) sunt societăți cu răspundere limitată. Reglementările referitoare la GmbH, și anume Legea privind GmbH, se aplică ambelor forme.Capitalul social minim al GmbH este de 25.000 de euro. UG (haftungsbeschränkt) este un model de intrare în GmbH pentru companiile, în special cele nou înființate, cu resurse de capital reduse. Capitalul social al UG (haftungsbeschränkt) este de cel puțin un euro!UG (haftungsbeschränkt) oferă o alternativă la formele juridice străine cu un capital social redus, în care fondatorul întreprinderii trebuie să se supună unor reglementări juridice străine necunoscute (de exemplu, Limited în limba engleză).În afară de diferența de capital social, UG (haftungsbeschränkt) este în mare măsură similară cu GmbH. Cu toate acestea, UG (haftungsbeschränkt) poate ajunge până la GmbH. UG (haftungsbeschränkt) este obligată să aloce în fiecare an un sfert din excedentul anual (mai puțin pierderile reportate) pentru rezerve. Atunci când aceste rezerve au ajuns la un capital social de 25 000 de euro, aceasta poate deveni o S.R.L. printr-o majorare de capital, fără a-și schimba forma juridică (a se vedea secțiunea 11).Limitarea răspunderiiÎn momentul în care GmbH sau UG (cu răspundere limitată) este înscrisă în registrul comerțului, apare limitarea răspunderii. Limitarea răspunderii înseamnă că activele societății sunt răspunzătoare pentru…

Pentru a accesa acest post, trebuie să achiziționați Acces Exclusiv Silver, Acces Elite Gold or Membership Free.

Contabilitatea bilanțieră în Germania

Bilanțul este, prin definiție, o componentă a situației financiare anuale a unui întreprinzător în scopuri fiscale. Acesta compară activele și pasivele la data bilanțului. Împreună cu contul de profit și pierdere, acesta formează situația financiară anuală a unei societăți. Există un bilanț comercial și un bilanț fiscal, ceea ce poate duce la profituri diferite din cauza reglementărilor diferite. Profitul din bilanțul fiscal este întotdeauna decisiv pentru biroul fiscal. Legătura dintre bilanț și contul de profit și pierdere Termenul de contabilitate în partidă dublă este adesea folosit în legătură cu bilanțurile. Contul de profit și pierdere (P&L) face parte din bilanț și este o componentă a acestei contabilități în partidă dublă. P&L compară cheltuielile și veniturile unei companii. Soldul – un profit sau o pierdere – intră în contul de capitaluri proprii de pe partea de pasiv. Obligația contabilă: Cine trebuie să întocmească un bilanț? Obligația unui întreprinzător de a întocmi un bilanț depinde de forma juridică în care își desfășoară activitatea, de cifra de afaceri și de profit, precum și de activitatea desfășurată. Următoarele principii se aplică în cazul obligației de a întocmi un bilanț în scopuri fiscale: Antreprenorii care desfășoară activități independente nu sunt niciodată obligați să întocmească un bilanț. Aceștia își pot determina profitul în conformitate cu contul de excedent de venituri în temeiul articolului 4 alineatul (3) din EStG, indiferent de valoarea cifrei de afaceri și a profitului. Toți întreprinzătorii individuali care desfășoară activități comerciale trebuie să întocmească un bilanț în scopuri fiscale dacă cifra de afaceri depășește 600 000 de euro sau dacă realizează un profit de peste 60 000 de euro. Societățile comerciale (de exemplu, GmbH sau AG) sunt întotdeauna obligate să întocmească un bilanț. Orice persoană care își calculează profitul în calitate de comerciant în cadrul contului de venituri și cheltuieli și care depășește limita cifrei de afaceri sau a profitului de 600.000 de euro, respectiv 60.000 de euro, este obligată de către administrația fiscală să întocmească un bilanț. La data de 1 ianuarie care urmează cererii, fiscul așteaptă un bilanț de deschidere. Cine trebuie să publice un bilanț? În conformitate cu legislația comercială,…

Pentru a accesa acest post, trebuie să achiziționați Acces Exclusiv Silver, Acces Elite Gold or Membership Free.

Independent ca și liber profesionist în Germania

Deveniți un freelancer și începeți să lucrați ca liber profesionistFreelance – doar termenul sună tentant. Îți amintește de libertate, de munca autodeterminată și de creativitatea profesională. În acest articol vă explicăm în ce constă această formă de activitate independentă și pentru ce grupe profesionale este potrivită. Să fii lucrător independent cu statut de freelancerDe secole, anumite profesii au fost denumite profesii liberale, care depind în mod special de persoană și de calificările sale. Profesioniștii din domeniul medical și consilierii juridici sunt exemple, dar și artiștii și antrenorii. Profesiile liberale se caracterizează prin faptul că necesită, de obicei, un nivel ridicat de cunoștințe, care pot fi dobândite la universitate, dar și în cadrul studiilor personale sau prin experiența profesională anterioară. Unele lucruri sunt reglementate în mod diferit pentru liber-profesioniști decât pentru comercianții tradiționali – dar, în principiu, același lucru li se aplică: sunt antreprenori independenți care își desfășoară activitatea pe cont propriu și pe propria răspundere. Ei sunt singurii care decid ce riscuri își asumă și câți bani retrag în mod privat din compania lor. Ei poartă o mare responsabilitate, dar în schimb nu trebuie să împartă profiturile cu nimeni, cu excepția fiscului. Dacă deveniți liber-profesionist cu o profesie independentă, veți beneficia de unele avantaje față de comercianți în activitatea de zi cu zi. Cu toate acestea, trebuie să îndepliniți anumite cerințe pentru a fi recunoscut ca liber profesionist. Diferențe între munca comercială și cea independentăÎn comparație cu profesioniștii, liber-profesioniștii se bucură de o serie de avantaje în legislația fiscală și în alte domenii: de exemplu, nu sunt obligați să întocmească un bilanț al afacerii pentru biroul fiscal pentru declarația financiară anuală. O declarație de venit simplă și rapidă (EÜR) este suficientă în scopuri fiscale.De asemenea, liber-profesioniștii pot renunța la înregistrarea unei întreprinderi și, prin urmare, nu trebuie să plătească impozit pe profit. Și sunt scutiți să devină membri ai Camerei de Comerț sau ai Camerei de Meserii. Când o activitate independentă este considerată o activitate independentă?Pentru a beneficia de aceste privilegii, profesia pe care o exercitați nu trebuie să facă obiectul reglementărilor comerciale. În secțiunea 18 din Legea privind impozitul…

Pentru a accesa acest post, trebuie să achiziționați Acces Exclusiv Silver or Acces Elite Gold.